Virvelinranta, päiväkeskus

• Paikallalaudoitusta tuhansia neliöitä, mm. holvia yli 2000 neliömetriä
• Raudoitusta yli 25 tonnia
• Elementtiasennukset
• Vesikaton puurakenteet